DTD homepage

infozavinacstomatologickalaborator.cz
telefon: +420 534 008 584

DTD Dent

Zubní laboratoř DTD Dent vznikla 1. 2. 2010 jako privátní stomatologické zařízení, které v současné době tvoří čtyři zubní technici – Tomáš Hladík, David Fišer, David Kotek a Vendula Vaňková.

DTD Dent je mladou a dynamickou zubní laboratoří nabízející širokou škálu stomatoprotetických výrobků. Naším cílem je poskytovat lékařům i pacientům služby a výrobky nejvyšší kvality. K tomu nám napomáhá dlouholetá praxe v oboru i zkušenosti a znalosti získané na nejrůznějších školeních.

Využívání té nejmodernější techniky a kvalitních materiálů z Česka i ze zahraničí, sledování aktuálních trendů a snaha se neustále zdokonalovat je však pouze jednou z podmínek pro realizaci takových výrobků, s kterými budou spokojeny všechny zúčastněné strany – laborant, ošetřující zubní lékař a v neposlední řadě samozřejmě pacient.

Neméně důležitou složkou naší práce, vedle vytváření kvalitních a na užívání pohodlných zubních náhrad, je estetika. Estetické cítění laboranta, díky kterému odpovídá požadovaný stomatologický výrobek individuálním potřebám a osobnosti každého pacienta. Věříme, že komunikací a vzájemnou spoluprací docílíme nejlepších výsledků, a proto svým pacientům nabízíme možnosti konzultace odstínu/barvy, velikosti, tvaru či případné korekce zubních náhrad. Stejně otevřený a upřímný přístup volíme i ke svým zubním lékařům.

Prioritou zubní laboratoře DTD Dent je spokojenost našich klientů, tedy lékařů a pacientů.

Těšíme se na spolupráci,

Váš tým DTD Dent

Zubní technici DTD Dent:

Zubní laboratoř DTD Dent je tvořena čtyřmi zubními techniky, kteří jsou samostatnými subjekty podnikajícími na živnostenský list.

Všichni na sebe klademe vysoké nároky, jak na získávání nových poznatků a zkušeností z oboru, tak na odvádění vysoce funkčních, pohodlných a estetických výrobků. Přátelské prostředí a vzájemná odborná výpomoc vytváří semknutý tým, jehož hlavním cílem je spokojenost zubních lékařů a pacientů zubní laboratoře DTD Dent.

Tomáš Hladík

Vzdělání: Střední zdravotnická škola Merhautova 15, Brno (absolvováno roku 1991)

Praxe: roční působení na pozici zubní technik v soukromé zubní laboratoři Hájek – Rošová – Pecová, dva roky pozice zubního technika Brno IV., od roku 1993 do roku 2010 zubní technik v soukromé zubní laboratoři Tomáše Sokopa, z toho devět let na pozici vedoucí zubní technik

Specializace v DTD Dent: fixní náhrady

David Fišer

Vzdělání: Střední zdravotnická škola Merhautova 15, Brno (absolvováno roku 1999)

Praxe: deset let působení na pozici zubní technik v soukromé zubní laboratoři Tomáše Sokopa, tamtéž i jako vedoucí technik úseku fixních náhrad

Specializace v DTD Dent: fixní náhrady

David Kotek, DiS.

Vzdělání: Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče (ukončeno maturitní zkouškou v roce 2003), Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o, Plzeň (absolvováno roku 2006)

Praxe: tříleté působení na pozici zubní technik v soukromé zubní laboratoři Tomáše Sokopa, roční praxe v soukromé zubní laboratoři při zubní ambulanci MUDr. Zdenka Kotka, Zdravotní středisko Kobylí na Moravě.

Specializace v DTD Dent: fixní náhrady, ortodoncie, termoplastické fólie

Vendula Vaňková

Vzdělání: Střední zdravotnická škola Merhautova 15, Brno (absolvováno roku 1999)

Praxe: deset let působení na pozici zubní technik v soukromé zubní laboratoři Tomáše Sokopa

Specializace v DTD Dent: celkové i částečné snímací náhrady

© 2020 Stomatologická laboratoř.cz